Πρόσκληση σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- «Ε. Π. ΚΑ. -ΣΤΕ» ενημερώνει ότι:

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που ήταν προγραμματισμένη για την 20η Οκτωβρίου 2012, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ, στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Εργατικού Κέντρου Χαλκίδας και με ώρα ενάρξεως 12:00 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω λήψεως απαρτίας.

Σύμφωνα με το καταστατικό, σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα της Ημερησίας Διάταξης που είναι τα παρακάτω:

  • Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2011
  • Ενημέρωση πορείας πεπραγμένων έως σήμερα
  • Ενημέρωση μελών για την πορεία των υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών
  • Συζήτηση μελών για τον σχεδιασμό μελλοντικών Δράσεων

δηλαδή η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 27-10-2012,
ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 12:00
στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Εργατικού Κέντρου Χαλκίδας

οπότε έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον παρόντων μελών, που όμως δεν πρέπει να είναι λιγότερα από (30) τριάντα ταμειακώς εντάξει, σύμφωνα με το καταστατικό.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους μέχρι και του προηγουμένου έτους(2011). Η ετήσια συνδρομή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 10 Ευρώ.

Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη, σήμερα όσο ποτέ, στο ζοφερό αυτό τοπίο που επιβιώνουμε.