Καταναλωτές με προβλήματα με τράπεζες-Ασφαλιστικές Εταιρίες [Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ]

Στα πλαίσια του προγράμματος «Νομική Υποστήριξη Καταναλωτών σχετικά με τις Τηλεπικοινωνίες και την Ιδιωτική Ασφάλιση» (MIS 377172),
η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ προσφέρει βοήθεια στο καταναλωτικό κοινό σε ότι αφορά την τηλεφωνία (σταθερή,internet,κινητή) και την ασφάλιση
(αυτοκινήτου,ζωής και λοιπών ζημιών).Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Τηλεφωνία

Ασφάλιση