Δ.Τ.1ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-2013

ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ

Το σύγχρονο καταναλωτικό κίνημα δεν μπορεί να περιορίζεται σε αμυντική αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης αλλά να στοχεύει κυρίως με δυναμική παρουσία στη διαμόρφωση των όρων για το ξεπέρασμά της με την κοινωνία, τους πολίτες, τους καταναλωτές όρθιους, ικανούς να ασκούν τα δικαιώματά τους σε μία ρυθμισμένη αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

Από αυτή την αφετηρία η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας παρακολουθεί με ενδιαφέρον και διάθεση ενεργούς συμμετοχής τη συζήτηση, τους προβληματισμούς και κυρίως την προεργασία που γίνεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενόψει της 5ης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Την Τρίτη 23 Απριλίου 2013 συμμετείχαμε με εκπρόσωπο τον Δικηγόρο κ. Δημήτρη Κατσούλη, πρώην Δήμαρχο Αυλώνος, στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας ΣτερεάςΕλλάδας.

Με αφορμή αυτό το Συνέδριο διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:
Οι προτεραιότητες που διακηρύσσονται για την νέα προγραμματική περίοδο μπορούν κάτω από συγκεκριμένες και κρίσιμες προϋποθέσεις να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την χώρα και την Περιφέρεια με άξονες την εξειδίκευση, την γνώση, την καινοτομία. Αυτό για τους πολίτες – καταναλωτές γίνεται σημαντικό στο μέτρο που εστιάζεται και στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών με επίκεντρο την ποιότητα, τον θεμιτό ανταγωνισμό, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την εξάλειψη της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ο στρατηγικός στόχος πρέπει να είναι η στροφή στη παραγωγική αναγέννηση με αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ιδίως στον πρωτογενή, στον αγροτοδιατροφικό τομέα αλλά και στον τομέα των υπηρεσιών έτσι ώστε από το αποδιδόμενο εισόδημα να παράγεται αναπτυξιακός και κοινωνικός πλούτος δίκαια κατανεμημένος με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία, την ενίσχυση της αγοράς εργασίας, την αειφόρο και αξιοβίοτη ανάπτυξη.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας θα είναι παρούσα σε όλα βήματα διαλόγου και διαβούλευσης που πρέπει να οργανωθούν με πρωτοβουλία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως η Περιφερειακή Επιτροπή για την Έξυπνη Εξειδίκευση που προτάθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Καινοτομία (RIS3) και την Έξυπνη εξειδίκευση. Θα είναι παρούσα εκεί όπως συνεχίζει να δίνει το παρόν στον καθημερινό αγωνιώδη αγώνα των πολιτών- καταναλωτών της Στερεάς Ελλάδας για την ανάκτηση, διατήρηση και διεύρυνση των δικαιωμάτων τους ενάντια στην ισοπέδωση και την υποταγή της κοινωνίας, την υπονόμευση της δημοκρατίας και των ελευθεριών, την απόρριψη του πολίτη-καταναλωτή στις αδηφάγες ορέξεις της ασύδοτης αγοράς και των τραπεζών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΚΑ –ΣΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ

Η Γ.Γ.
ΧΡΥΣΑ ΔΗΜΑΡΕΛΟΥ