Οι Τράπεζες αρνούνται να χορηγήσουν αντίγραφο της προς υπογραφή σύμβασης στους δανειολήπτες

Οι Τράπεζες αρνούνται να χορηγήσουν αντίγραφο της προς υπογραφή σύμβασης στους δανειολήπτες

παραβιάζοντας το δικαίωμα στη πληροφόρηση και την αρχή της καλής πίστης.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας διαπιστώνει μετά από πολυάριθμες καταγγελίες καταναλωτών ότι οι Τράπεζες συνεχίζουν να παραβιάζουν τα δικαιώματα των συναλλασσόμενων με αυτές και ιδίως των δανειοληπτών όταν αρνούνται να τους παραδώσουν αντίγραφο των συμβάσεων έτσι ώστε να έχουν την ευχέρεια να μελετήσουν το περιεχόμενο αυτών και ενδεχομένως να συμβουλευτούν και τους δικηγόρους τους προτού προβούν στην αποδοχή και την υπογραφή συμβάσεων δανειοδότησης ή ρύθμισης όρων δανείου και εντέλει να γνωρίζουν επακριβώς τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν.

Η άρνηση αυτή αντιβαίνει ευθέως στο άρθρο 13, παρ.8 του ν.4438/2016 που ορίζει ότι «8. Ο πιστωτικός φορέας ή, κατά περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων παρέχει, με απόδειξη παραλαβής, στον καταναλωτή, εγγράφως ή με σταθερό μέσο, αντίγραφο  δεσμευτικό για τον φορέα πίστωσης, σχεδίου σύμβασης πίστωσης κατά το χρόνο υποβολής μίας προσφοράς που είναι δεσμευτική για τον πιστωτικό φορέα.»

Είναι προ πολλού επιβεβλημένο από τον νομοθέτη η ικανοποίηση όρων που προστατεύουν τον καταναλωτή και εξειδικεύουν την αρχή της καλής πίστης και της απαγόρευσης της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος ή του θεσμού της συμβατικής ελευθερίας και δημιουργούν ένα νέο ευνοϊκότερο πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη άσκηση του δικαστικού ελέγχου.

Δυστυχώς οι Τράπεζες παρά τις σε βάρος τους δικαστικές αποφάσεις συνεχίζουν να παραβιάζουν κρίσιμους όρους όπως για παράδειγμα την πληροφόρηση του δανειολήπτη με σαφήνεια και ευκρίνεια πριν την σύναψη δανειακής σύμβασης ενώ αντίθετα επιμένουν στην συμπερίληψη κρίσιμων όρων σε «μικρά γράμματα» τυποποιημένων συμβάσεων με σκοπό να καταστήσουν αδύνατη την προσοχή του δανειολήπτη. Αυτό το επιτυγχάνουν ιδίως με την άρνησή τους να παραδίδουν αντίγραφα των προς υπογραφή συμβάσεων εμποδίζοντας την επαρκή μελέτη και την προηγούμενη νομική συμβουλευτική υποστήριξη των δανειοληπτών.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας προτείνει στους δανειολήπτες καταναλωτές να αντιστέκονται στην αυθαιρεσία των Τραπεζών, να υπερασπίζουν το δικαίωμα στην προηγούμενη επαρκή πληροφόρηση και να καταγγέλλουν στην Ένωσή μας αυτές τις περιπτώσεις έτσι ώστε να δράσουμε συλλογικά και να προσφύγουμε ακόμη και στη Δικαιοσύνη εάν χρειαστεί.

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τηλ: 22210 20509

Email: epkastereas@gmail.com                           Xαλκίδα 21 Μαρτίου 2018