Εκλογή μελών της ΕΠΚΑ-ΣΤΕ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (Π.ΟΜ.Ε.Κ.)

Η ΕΠΚΑ ΣΤΕ, το Σάββατο 15.2.2020 συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (Π.ΟΜ.Ε.Κ) και 3 μέλη μας εκλέχθηκαν στο Δ.Σ. (Δημήτριος Κατσούλης, Ευαγγελία Βλάχου) και στην Ελεγκτική Επιτροπή (Γεώργιος Μητροπέτρος).
Κατά τη Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι ενώσεων καταναλωτών από την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Λέσβο, συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα της προστασίας της κύριας κατοικίας δεδομένου ότι από τον Απρίλιο πρόκειται να καταργηθεί κάθε θεσμική προστασία.
Η ΠΟ.Μ.Ε.Κ πρόκειται να προβεί άμεσα σε δυναμικές κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, τις οποίες η ΕΠΚΑ ΣΤΕ θα υποστηρίξει και θα ενημερώνει τους καταναλωτές για συμμετοχή και δράση!