ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΚΑ-ΣΤΕ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΕΔΙΠΚΑ

Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ “Η Παρέμβαση” στηρίζουν την πρόταση νόμου της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή για την πτώχευση των φυσικών προσώπων και την προστασία της κύριας κατοικίας

Αναμένοντας -μέχρι τελευταία στιγμή- ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου για παράταση της λειτουργίας της «ηλεκτρονικής πλατφόρμας» για ρύθμιση των οφειλών με προστασία της κύριας κατοικίας –παράταση που είναι μεν αναγκαία,  αλλά αποτελεί μια προσωρινή μόνο λύση εφόσον έχει ήδη κριθεί ως μη αποτελεσματική– ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η  ΑΝΑΓΚΗ για θέσπιση και λειτουργία ενός θεσμού αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας των φυσικών προσώπων,  ως αναπόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου νομικού πολιτισμού. Οι υπερχρεωμένοι ιδιώτες δικαιούνται μία δεύτερη ευκαιρία για την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ: ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ. Κάθε σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης της αφερεγγυότητας πρέπει να αναγνωρίζει και προστατεύει τα συνταγματικά αυτά δικαιώματα.

Σήμερα μάλιστα, η ύπαρξη ενός τέτοιου νομοθετικού πλαισίου είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Η πρωτοφανής ανεπάρκεια του ισχύοντος πλαισίου προστασίας της κύριας κατοικίας (Ν.4605/2019), που ούτως ή άλλως λήγει, η σωρεία προγραμματισμένων πλειστηριασμών κύριας κατοικίας, η απροθυμία των τραπεζών να προσφέρουν ρεαλιστικές λύσεις στους δανειολήπτες, σε συνδυασμό με την κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση που αναμένεται να αντιμετωπίσει η χώρα μας λόγω της πανδημίας, διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό κλίμα για τους  εκατοντάδες  χιλιάδες υπερχρεωμένους οφειλέτες. Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ  ΑΠΟ  ΕΝΑ  “ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ” ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΩΣ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΘΕΤΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΑΙΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΔΙΠΚΑ,  ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΛΥΣΗ σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Αντιμετωπίζει με κοινές διατάξεις όλα τα φυσικά πρόσωπα, με ή χωρίς εμπορική ιδιότητα.  Προτείνει μία σύγχρονη διαδικασία δικαστικής ρύθμισης των οφειλών, που εξασφαλίζει πράγματι την έκδοση της απόφασης μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης. Μεριμνά για την αποτροπή των καταχρήσεων  αλλά και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην προστασία του νόμου όσων πραγματικά την έχουν ανάγκη. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ  ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ. ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΕΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ  ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ, ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΑ ΒΑΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ.

Η ΕΠΚΑ ΣΤΕ  και η ΠΟΜΕΚ, ΚΑΛΟΥΜΕ  την Κυβέρνηση να υιοθετήσει την πρόταση νόμου της ΕΔΙΠΚΑ «για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας των φυσικών προσώπων και την προστασία της κύριας κατοικίας».

         ΕΔΩ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ Ε.ΔΙ.Π.ΚΑ.


ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΕΠΚΑ ΣΤΕ

Ελ. Βενιζέλου αρ. 22, Χαλκίδα

Tel: 2221020509

Web: www.epka-ste.gr

e-mail: epkastereas@gmail.comfb : EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ