Από την παρούσα δήλωση συμμετοχής δεν απορρέει καμία υποχρέωση.

Η συμμετοχή στη δράση είναι εθελοντική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια.

Γνωρίζω ότι τα ονόματα των συμμετεχόντων θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΕΠΚΑ-ΣτΕ.

Όνομα (απαραίτητο):

Επίθετο (απαραίτητο):

Διεύθυνση:

Ταχ. Κώδικας:

Πόλη:

Κινητό τηλέφωνο:

Σταθερό τηλέφωνο:

Το email σας (απαραίτητο):

AntiSpam: