Αποδοχή της προσφυγής της Ε.Π.ΚΑ.-Στ.Ε. κατά του Δ. Διρφύων – Μεσσαπίων

Αποδοχή προσφυγής της Ε.Π.ΚΑ.-ΣΤ.Ε. κατά του Δ. Διρφύων-Μεσσαπίων

Δεκτή έγινε, από τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας Κα Καλλιόπη Σπανούδη, η προσφυγή της ΕΠΚΑ-ΣΤΕ κατά της αριθ. 171/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων, αναφορικά με την συγκρότηση της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Η  ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, έγκειται στο ότι στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, στην οποία επιλύονται διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επαγγελματιών, αγνοήθηκε η Ένωσή μας παραβιάζοντας σχετική διάταξη του άρθρου 11 του Νόμου 2251/1994 στην οποία προβλέπεται η συμμετοχή στην επιτροπή, εκπροσώπου των τοπικών ενώσεων καταναλωτών και αν δεν υφίσταται τότε μπορεί να συμμετάσχει άλλος φορέας.

Πιστεύουμε, πως με αυτή την απόφαση, απονέμεται ευνομία στην συγκρότηση της Ε.Φ.Δ. και αποδεικνύεται πως με συνεργασία, χωρίς αποκλεισμούς και αγκυλώσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε και να παρέχουμε την συνδρομή μας στους πολίτες-καταναλωτές από τυχόν αυθαιρεσίες της αγοράς.

Κάνουμε επίσης γνωστό και καλούμε τους Δημάρχους της Περ. Ενότητας Ευβοίας, σε πρώτη φάση, να συνδιοργανώσουμε ενημερωτικές ομιλίες στις έδρες των Δήμων τους, για το φλέγον θέμα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και τους τρόπους προστασίας των δανειοληπτών από τις πιεστικές και απάνθρωπες, πολλές φορές, πρακτικές των Τραπεζών.

Χρειάζεται και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία είναι κοντά στο Δημότη, να δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο και στο τομέα της προστασίας των Πολιτών-Καταναλωτών, συνεργαζόμενη με τις Ενώσεις καταναλωτών.