Υποβολή Προτάσεων εν’ όψει σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χαλκιδέων περιόδου 2011-2014

Προκειμένου να προβείτε στην Σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος , σας υποβάλλουμε συνοπτικές προτάσεις ανά τομέα δράσης, ώστε να βοηθήσουμε στην συνολική σύνταξη του και παρακαλούμε όπου θεωρήσετε ότι υπάρχουν ασάφειες από κοντά να σας  αναπτύξουμε τις σκέψεις μας.

1. ΥΔΡΕΥΣΗ

 • Τακτικός ποιοτικός έλεγχος του νερού και για βαρέα μέταλλα και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ώστε να  ενημερώνονται οι πολίτες.
 • Μείωση της τιμής του κυβικού του νερού τουλάχιστον κατά 30% λόγω της γενικής μείωσης των εισοδημάτων.

2. ΑΡΔΕΥΣΗ

 • Αξιοποίηση των νερών της Αρέθουσας.
 • Αξιοποίηση του νερού από την επεξεργασία του βιολογικού για πλήρη δενδροφύτευση των περιαστικών λόφων του Δήμου.

3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ( ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ)

 • Επέκταση της δυναμικότητας του βιολογικού καθαρισμού.
 • Υποχρεωτική σύνδεση με το δίκτυο όλων των κατοικιών, σε περιπτώσεις απόρων και ανέργων να γίνεται δωρεά ή σε πολλές άτοκες δόσεις.

4. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

 • Σταδιακή Αντικατάσταση του κοινόχρηστου φωτισμού με φωτοβολταϊκά στοιχεία.
 • Φωτισμός σε πάρκα και σε αρχαιολογικούς χώρους όλου του Δήμου.

5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 • Υγειονομικότερη αποκομιδή των απορριμμάτων.
 • Συχνό πλύσιμο αυτών.
 • Χωροταξική τοποθέτησή τους ώστε να καλύπτονται όλες οι γειτονιές.

6. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

 • Εφαρμογή του Σχεδίου πόλεως στην διαμόρφωση και την διάνοιξη των οδών.
 • Έλεγχος ποιότητας κατασκευής των οδοστρωμάτων.
 • Πεζόδρομοι στο κέντρο των πόλεων.
 • Ράμπες για ΑΜΕΑ
 • Διαμόρφωση και σήμανση για διέλευση ποδηλάτων από τους δρόμους.
 • Διαβάσεις πεζών με σήμανση.

7. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

 • Αρέθουσα
 • Αρχαίων πύργων
 • Ανάπλαση της συνοικίας Αγίας Παρασκευής.
 • Συχνός καθαρισμός των αστικών οικοπέδων με επιβάρυνση των οικοπεδούχων.
 • Ανάπλαση και συντήρηση σε καλή κατάσταση των παραλιών του Δήμου με ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών.

8. ΚΤΙΡΙΑΚΑ

 • Να διασωθούν να εναπομείναντα νεοκλασικά κτίρια.
 • Μείωση του υψηλού Συντελεστή Δόμησης 2,6 κατά 50%.

9. ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΠΑΡΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

 • Συντήρηση και ανάπλαση των περιαστικών αλσυλλίων.
 • Δημιουργία πάρκου με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για επισκέψεις των πολιτών και μαθητών.
 • Δάπεδα ασφαλείας στις παιδικές χαρές.
 • Συνεχής συντήρηση των παιδικών χαρών καθώς και των περιφράξεων.

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Απομάκρυνση των γραμμών υψηλής τάσης της ΔΕΗ από τα όρια του  Δήμου.
 • Εφαρμογή και επικαιροποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
 • Προστασία του Ευβοϊκού κόλπου από την  ρίψη αποβλήτων.
 • Χωροταξικός σχεδιασμός για Βιοτεχνικό και Βιομηχανικό πάρκο.
 • Έλεγχος για βιολογικούς καθαρισμούς και φίλτρα εκπομπής σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις «υψηλού» κινδύνου.
 • Διαρκή σεμινάρια για την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων.

11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΡΟΝΟΙΑ, ΥΓΕΙΑ

 • Ολοκληρωμένη λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου και Φαρμακείου.
 • Νέο Νοσοκομείο.
 • Δημοτικά ιατρεία σε όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα.
 • Γιατροί στα ΚΑΠΗ και παιδικούς σταθμούς.
 • Συνεργασία με Ενωση Καταναλωτών για συνδιοργάνωση δράσεων που αφορούν τους πολίτες-καταναλωτές(συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, ενημέρωση.)

12. ΠΑΙΔΕΙΑ

 • Κτιριακή δομή για το ειδικό σχολείο.(όχι στα κοντέινερ)
 • Έλεγχος στατικότητας όλων των σχολείων και όπου χρειάζεται άμεση ενίσχυσή τους.
 • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα σε παιδιά απόρων ή ανέργων πολιτών.

13. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 • Ειδικά προγράμματα μαζικού – Λαϊκού αθλητισμού.
 • Σήμανση με χιλιομετρική καταγραφή διαδρομών για περιπάτους στις περιοχές όπως π.χ.: παλαιά γέφυρα-Ροδιές, Λιανή άμμος-Ιταλικά, Πάρκο Λαού, Έξω Παναγίτσα κ.λ.π.

14. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Διαμόρφωση και ανάδειξη του Ναού της Αυλίδας.
 • Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.
 • Δημιουργία κέντρου για στέγαση Πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων του Δήμου.

15. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ

 • Μελέτη και εφαρμογή της για το Λήλαντα ποταμό.
 • Επέκταση δικτύου ομβρίων σε κεντρικούς δρόμους όλων των οικισμών.

16. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • Άμεση επέκταση σχεδίων πόλεων σε όλες τις περιοχές.
 • Χωροταξικός σχεδιασμός περιοχών παραθεριστικής κατοικίας.

17. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

 • Αναθεώρηση σχεδίων με τα νέα δεδομένα και τις  σημερινές ανάγκες.

18. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Αναβάθμιση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και συνεργασία του με τις  καταναλωτικές ενώσεις.