Παραλαβή της 1ης παραγγελίας πατάτας.

Η παραλαβή της 1ης παραγγελίας πατάτας από τους δικαιούχους έγινε χωρίς προβλήματα το Σάββατο 10/3/2012 από τις 9,30 το πρωί στο χώρο του πάρκου του λαού πίσω από το Δάριγκ.

Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες .