ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ.

Το Δ.Σ. της ΕΠΚΑ-ΣΤΕ μετά από ομόφωνη απόφαση που έλαβε την ΤΡΙΤΗ
21 Ιανουαρίου 2014, και σύμφωνα με το καταστατικό της, θα προβεί σε
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση για την Κυριακή 2 Μαρτίου
2014
και η επαναληπτική ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 και ώρα
10,00 το πρωί, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ευβοίας που
βρίσκεται επί της οδού Φριζή 10 Χαλκίδας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα σταλεί με την τελική πρόσκληση.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης τα οποία
έχουν εγγραφεί έως και πριν τις αρχαιρεσίες.
Δικαίωμα εκλέγειν έχει κάθε τακτικό μέλος της Ένωσης που είναι ταμειακά
εντάξει, εφόσον έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την εγγραφή του δηλ.
μέχρι την 07/02/2014, η συνδρομή για το κάθε έτος είναι δέκα (10)
ευρώ, και ταμειακώς εντάξει θεωρείται το μέλος που έχει εξοφλήσει και
το έτος 2013.
Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχει κάθε τακτικό μέλος της Ένωσης που είναι
ταμειακά εντάξει και έχει συμπληρώσει τρεις (3) μήνες από την
εγγραφή του, δηλ. εγγεγραμμένος στην ΕΠΚΑ-ΣΤΕ έως 06/12/2013.
(Άρθρο 8 του καταστατικού.)
Στις εκλογές συμμετέχουν οι υποψήφιοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τα όργανα διοίκησης (Δ.Σ. και Ελεγκτική
επιτροπή) υποβάλλονται στη Γενική Γραμματέα της Ένωσης Κα Χρύστα
Δημαρέλου (στο ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ) ή στο
mail: xrystad@yahoo.gr ή στα γραφεία της Ένωσης, πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν την πρώτη Γ.Σ. δηλ. έως την Δευτέρα 24/02/
2014 και ώρα 08 μ.μ.

Αγαπητά μέλη, η συγκυρία στην οποία διεξάγονται οι αρχαιρεσίες και η
Γ.Σ. της Ένωσης για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης είναι τέτοια
που δεν σηκώνει ολιγωρία και εφησυχασμό.
Γι αυτό, καλείστε μαζικά να συμμετάσχετε στην κορυφαία για
κάθε δημοκρατικά λειτουργούντα οργανισμό δηλ. την Γ.Σ. και τις
αρχαιρεσίες.
Διαδώστε την εθελοντική συμμετοχή και προσπάθεια στη λειτουργία
της Ένωσής μας και κάντε κοινωνούς όσο το δυνατόν περισσότερους
καταναλωτές, ώστε να γίνουν μέλη και να συμμετάσχουν ενεργά στις
δράσεις μας.
Οι πολίτες το χρειάζονται, η κοινωνία το απαιτεί.!
Δώστε δύναμη στην δύναμή μας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Μητροπέτρος

Η Γενική Γραμματέας

Χρύστα Δημαρέλου